اخبار کاد :

انتصاب شهردار منطقه 7

تبریک به مناسبت انتخاب شایسته دکتر مجید وحدتی پور بعنوان شهردار منطقه 7 شهرداری مشهد مقدس

منتخب مردم مشهد

تبریک به مناسبت انتخاب شایسته دکتر میثم ظهوریان بعنوان منتخب مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی

انتصاب شهردار منطقه 7

تبریک به مناسبت انتخاب شایسته دکتر مجید وحدتی پور بعنوان شهردار منطقه 7 شهرداری مشهد مقدس

در حال ساخت …

در حال ساخت …

آدرس : خراسان رضوی - مشهد مقدس

پست الکترونیکی : info@kadd.ir